Calros
Solla

Así aprenderán a non ter ideas. Agrarismo, caciquismo e República en Cerdedo
 Divulgación (Historia)
 xullo de 2016
 Edicións Morgante