Calros
Solla

O río da memoria. Cartafol do río dos Gafos (1745-1970)
 Divulgación
 2014
 Edicións Morgante