Calros
Solla

As pedras da tribo. Retrincos da intrahistoria de Cerdedo II
 Divulgación
 2014
 Edicións Morgante