Calros
Solla

MazinGz
 Poesía (Poemario)
 outubro de 2011
 XIV Premio de Poesía Johán Carballeira. Edicións Espiral Maior