Calros
Solla

O ano que chimpamos o cacique. Crónica do agrarismo en Cerdedo (1916-1923)
 Divulgación (Historia)
 2011
 Edicións Morgante