Calros
Solla

O vervo xido. A fala secreta dos canteiros de Cerdedo
 Divulgación
 2011
 Edicións Morgante