Calros
Solla

Carta arqueolóxica do concello de Cerdedo
 Divulgación (Arqueoloxía)
 2009
 Edicións Morgante