Calros
Solla

Cantares de Manuela de Barro
 Edición crítica
 2008
 Edicións Morgante, 3ª edición