Calros
Solla

Monte do Seixo. O santuario perdido dos celtas
 Divulgación
 decembro de 2008
 Grupo de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca