Calros
Solla

Monte do Seixo. Reivindicación da Montaña Máxica
 Divulgación
 2007
 Edicións Cardeñoso