Calros
Solla

Almanaque de encantos. Mitoloxía da Terra de Cerdedo
 Divulgación
 outubro de 2005
 Edicións Cardeñoso. Segunda edición en Morgante (2010)