Calros
Solla

Cerdedo na obra do Padre Sarmento
 Divulgación
 2002
 Edicións Morgante, 2º edición en 2009