Calros
Solla

Ras e tritongos
 Poesía (Antoloxía)
 2003
 Recompilación dos poemarios Xábregho (1999), Mel de arañas (2000) e Terras raras (2001)