Blanca-Ana
Roig

Multiculturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil
 Ensaio
 outubro de 2006
 Edicións Xerais
 Soto, Isabel