Bernardino
Graña

Non vexo Vigo nin Cangas
 Poesía
 1975
 Editorial Xistral