Bernardino
Graña

Namoro de lobo Pipo na escola de don Perico
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 1992
 Edicións Sotelo Blanco