Bernardino
Graña

No castelo de Marbel
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 2009
 Edicións A Nosa Terra