Bernardino
Graña

Un porco con chapeu
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 outubro de 2009
 Edicións A Nosa Terra