Bernardino
Graña

Vinte mil pesos crime
 Teatro
 1962
 Editorial Galaxia
 Vigo

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 media
 Int. Comedor. Cuarto. Cuarto de costura. Casa de aldea.
 2 feminina/s e 3 masculina/s
 Unha sucesión de actos violentos ligan pasado e presente dunha familia aldeá