Bernardino
Graña

Sen sombra e sen amor
 Poesía (Poemario)
 abril de 2004
 Editorial Galaxia