Bernardino
Graña

Profecía do mar
 Poesía
 1966
 Publicada por primeira vez en Galaxia en 1966