Bernardino
Graña

Os burros que comen ouro nunca cabalos serán
 Teatro (Literatura infanto-xuvenil)
 1992
 Premio Abrente 1979
 Sotelo Blanco Edicións
 Santiago de Compostela

 Teatro textual
 Farsa
 Indeterminado. Variado
 media
 Ext. Rural. Int. Casa de aldea. Int. Tribunal
 Outros personaxes: danzantes, mocidade e xentes do lugar
 4 feminina/s e 10 masculina/s
 Unha parella labrega atopa unha saca de moesdas que perdeu o cacique do lugar