Bernardino
Graña

O lobo e o grilo
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 1995
 Edicións Sotelo Blanco