Bernardino
Graña

O gaiteiro e o ratiño
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 1999
 Dirección Xeral de Política Lingüística