Centro de Documentación da AELG
Poetas galegos
Fonte: A literatura galega no ano 2010 e a súa recepción. Informe de Literatura, 2010 CIRP