(1914 - 2012)

Avelino
Pousa Antelo

As paroladas de Avelino Pousa Antelo na Radio Galega
 Xornalismo
 marzo de 2022
 Medulia Editorial. Edición de Valentín Arias López e Xosé Amancio Liñares Giraut