(1914 - 2012)

Avelino
Pousa Antelo

Castelao na Galiza do século XX. Actas do Simposio (Universidade da Coruña / O Castro (Sada). 25-27 de Novembro de 1999
 Ensaio (Libro de actas)
 1999
 Universidade da Coruña