(1914 - 2012)

Avelino
Pousa Antelo

Galicia, tarefa urxente
 Ensaio
 1992
 Sotelo Blanco Edicións