Arturo
Casas

Procesos da historiografía literaria galega. Para un debate crítico
 Ensaio (Crítica literaria)
 novembro de 2021
 Edizioni Ca' Foscari