Anxo
Tarrío

Literatura galega. Aportacións a unha Historia Crítica
 Ensaio
 1994
 Edicións Xerais