Anxo
Tarrío

Escrito en Compostela
 Xornalismo (Colección de artigos)
 1997
 Editorial Compostela