Anxo
Tarrío

De letras e de signos
 Ensaio
 1987
 Edicións Xerais