Anxo
Tarrío

Recanto do cataventos
 Ensaio (Colección de artigos)
 1996
 Editorial Compostela