Anxo
Tarrío

Opinións e xoguetes literarios
 Ensaio (Colección de artigos)
 1992
 Editorial Compostela