Ánxeles
Penas

Amor deshabitado
 Poesía
 2007
 Edicións Espiral Maior