Ánxeles
Penas

O santuario intocable
 Poesía
 1992
 Sotelo Blanco Edicións