(1903 - 1986)

Ánxel
Fole

¿E decímolo ou non-o decimos?
 Narrativa
 1972