Antonio
Reigosa

Dicionario dos seres míticos galegos
 Divulgación
 1999
 Edicións Xerais