Antonio Manuel
Fraga

Contos do Sacauntos. Romasanta e as mulleres
 Narrativa (Relatos)
 2018
 Doutor Alveiros. Fundación Vicente Risco
 Constela, Xesús