Antonio Manuel
Fraga

Escaquis e Romeu
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 febreiro de 2018
 Edicións Xerais. Ilustracións de Jacobo Fernández Serrano