Antonio Manuel
Fraga

Contos do sacaúntos. Romasanta, o reo
 Narrativa (Relatos)
 2017
 Urco Editora
 Constela, Xesús