Antón
Costa Rico

O ensino en Galicia. Problemática e perspectivas
 Ensaio
 1980
 Edicións do Cerne