Antón
Costa Rico

Escolas e mestres. A educación en Galicia. Da Restauración á Segunda República
 Divulgación (Didáctica)
 1989
 Xunta de Galicia