(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

Homenaxe a Urbano Lugrís. Carta gnómica a Urbano Lugrís
 Poesía
 1959
 Publicado no suplemento do xornal La Noche, 1959