(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

Obra poética completa
 Poesía
 2003
 Edicións Espiral Maior. Inclúe poesía dispersa, poemas inéditos e as traducións para o galego de "Crónica de Saint Persé" e "O cemiterio marino", de Paul Valéry