(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

Obra poética. Antoloxía
 Poesía
 1997
 Asociación Sócio-Pedagóxica Galega. Edición de Xosé María Álvarez Cáccamo