Antía
Otero

O cuarto das abellas
 Poesía
 novembro de 2016
 Edicións Xerais. Videopoema: https://vimeo.com/190879830 Premio de poesía na Gala do Libro Galego de 2017