Antía
Otero

Diccionario de escritores de Tabeirós Terra de Montes
 Divulgación
 2004
 Edicións Fervenza. Edición de Carlos Loureiro