Antía
Otero

O son da xordeira
 Poesía (Poemario)
 xuño de 2003
 Edicións Espiral Maior