Anselmo
López Carreira

Arte e escritura na Galicia medieval (Séculos VI-X)
 Divulgación (Historia)
 outubro de 2019
 Edicións Xerais